שותפים והתנדבות

השותפים שלנו

עמותת מחשבה טובה רואה בשותפים כגורם עיקרי בהתפתחות והצלחת העמותה.
בזכותכם - ארגונים ותומכים השותפים לחזון העמותה אנו ממשיכים לפעול לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות הטכנולוגיה.
זו ההזדמנות להודות לכל השותפים לדרך שמניעים אותנו קדימה.

קשרי עסקים

Wix
Bezeq
Microsoft
Google New Logo
Terra
Meitav-dash-newlogo
Boeing
UPS
Leumi
Algotec
SHAPOCREATIVE
Sap
Cisco
Spark
Strauss
Logo300
Intel
Marvell
BRM
banner-seperator

קשרי ממשל ומוניציפאליים

Jerusalem-Municipality
Kiryat-Yam-municipality
Ministry-of-Housing
National-Insurance-Fund---Children-and-Youth-at-Risk
Social-Security
The-Ministry-of-Immigrant-Absorption
Israel
Lod
banner-seperator

קרנות וארגונים שותפים

Mepi
Orders-Foundation
Palm-Beach
WIZO
Compensation-Fund
NFTE
JDC-Israel-tamarisk
Lud
Ort
The-Jerusalem-Foundation
Atid-plus
Hadassah
Arev
JDC-Israel-and-Gear
Weinberg
JDC
JEWISH
Asper
Mefi
GMJF-logo---blue
JF-of-Heart-of-NJ
UJA-Federation-of-New-York
Terra
banner-seperator

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO >> WWW.KARINLEV.COM