דורשי תעסוקה

דורשי תעסוקה

הכשרה טכנולוגית וליווי אישי להשתלבות תעסוקתית

חיפוש עבודה היא עבודה בפני עצמה. דורשי עבודה רבים ומוכשרים מאוכלוסיות מוחלשות, אינם מצליחים להשתלב במעגל העבודה המוגבל ממילא. רבים מדורשי העבודה  אינם שולטים בכישורי מחשב בסיסיים הנדרשים כיום כמעט בכל סוג עבודה ולעיתים נעדרי יכולת שיווק עצמי. כך נוצר מצב בו לדורשי העבודה אין את הידע הנדרש לחיפוש והגשת מועמדות למשרות על-ידי שימוש בפלטפורמות אינטרנטיות והם אינם חשופים לאלפי המשרות המוצעות בפלטפורמות הדיגיטאליות. עמותת מחשבה טובה מעניקה לדורשי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית בעולם התעסוקה. העמותה מציעה קורסים המעניקים למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב אשר משמשים סף קבלה למשרות רבות. שיטת הלימוד והתרגולים בקורסים מחוברים לעולם התעסוקה, מלבד פיתוח מיומנויות טכנולוגיות, המשתתפים מפתחים מיומנויות חיפוש עבודה, כתיבת קורות חיים והתנהלות טכנולוגית נכונה. בזכות הקורסים והמעטפת הייחודית של העמותה נחשפים דורשי תעסוקה רבים למגוון גדול יותר של משרות ומוצאים עוגן כלכלי חדש.

תעסוקה בעידן הדיגיטלי

אוכלוסיות שאינן נגישות לעולם הדיגיטלי נתקלות בחסם בתהליכי קבלה לעבודה, קידום ורכישת השכלה. מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות בסיסיות במחשב ובאינטרנט על מנת להסיר חסם זה. בנוסף, הקורס מציע גם פיתוח מיומנויות להתנהלות נכונה בסביבת עבודה דיגיטלית.

חושבות קדימה

קורס המיועד לנשים המעוניינות להשתלב בתפקידי אדמיניסטרציה בשוק העבודה.  מטרת הקורס היא העצמה כלכלית וקידום תעסוקתי של הנשים המשתתפות בו. בקורס, מקבלות המשתתפות כלים רבים שיסייעו להן להשתלב ולהתקדם בעולם התעסוקה, וכן להוות גורם חיובי ומשפיע בקרב משפחותיהן והקהילה בה הן חיות. הקורס כולל לימודים עיוניים ומעשיים המדמים סביבת עבודה משרדית.

App2u  

התוכנית שמה לעצמה למטרה לקדם ולהעצים נשים על ידי עידודן לרכוש השכלה מקצועית טכנולוגית, לטובת בניית אופק תעסוקתי משמעותי. התוכנית מקנה למשתתפות ידע מקצועי ברמה גבוהה, כלים ומיומנויות בתחומים טכנולוגיים מתקדמים (תכנות, פיתוח וכו'...) הנדרשים בשוק העבודה והתנסות מעשית בתחום. המשתתפות בתוכנית עוברות הכשרה טכנולוגית לצד הכנה לתעסוקה, העצמה אישית והתמחות מקצועית בתחום הנלמד.
למרות הגידול בשיעור הנשים המשתתפות בשוק העבודה רק כ 25% מהעובדים במקצועות ההיי-טק הם נשים.  נשים רבות מועסקות בעבודות בעלות תדמית נמוכה ובמשרות המאופיינות בתת-תעסוקה (משרות זמניות, בלתי מקצועיות וכו'). שיעורן המזערי של נשים בענפי טכנולוגיה מושפעת במידה רבה ממסלולי ההשכלה "הנשיים" בהם נוטות נשים לבחור.
התוכנית מעודדת נשים להשתלבות בתעסוקה בתחום הייטק על ידי יצירת בסיס לרכישת השכלה מקצועית, בתחומים טכנולוגיים, תוך פיתוח תחושת מסוגלות.KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO >> WWW.KARINLEV.COM