אוכלוסיות מיוחדות

אוכלוסיות מיוחדות

הנגשה טכנולוגית תוך שילוב בקהילה ובחברה

בעלי מוגבלויות רבים נדחקים אל השוליים החברתיים בשל מוגבלותם ומתקשים להתנהל במציאות היומיומית המאתגרת. אי שליטה וחוסר ידע במחשבים מהווים עבורם מוגבלות נוספת בהשתלבו ת החברתית ומהווה חסם בקבלת שירותים רבים מהקהילה ומספקים עסקיים. עמותת מחשבה טובה משתמשת בטכנולוגיה ככלי לגישור על פערים אלו. באמצעות תכנית לימודית ייעודית, אנו מחברים אנשים עם צרכים מיוחדים למגוון כלים ואתרי קורסים חינמיים באוניברסיטאות ברחבי TED , טכנולוגיים ותוכנות מתקדמות. בתוכנית הלימודים המשתתפים נחשפים למגוון אתרי פנאי וידע כגון יו-טיוב, פייסבוק העולם, יחד עם הכרות עם כלים שיכולים להקל על חיי היו מיום כגון אתר ביטוח לאומי, אתרי קניות, בנקים, קופות חולים ועוד. בזכות חיבור זה, הטכנולוגיה הופכת מאתגר להזדמנות והמחשב הופך לכלי מעניין ומהנה. המשתתפים מחזקים את תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות שלהם ונפתח עבורם פתח להש תלבות בחברה ולשינוי התקשורת עם בני משפחה, חברים והקהילה שסביבם.

פרויקטים

גולשים נגישים

תכנית לבעלי נכויות מורכבות המרותקים לביתם (כולל קשישים) או כאלה המגיעים בליווי אישי למרכזי יום. התוכניות מתקיימות באופן פרטני בביתם של המשתתפים או במרכזי היום בקבוצות קטנות של עד 5 משתתפים יחד עם התאמות טכנולוגיות ותוכנית לימודים אישית לכל משתתף.

לגלוש בלי לחשוש

תכנית לשילוב של פגועי נפש בקהילה. במסגרת התוכנית מתקיימים קורסים מעורבים לפגועי נפש יחד עם מבוגרים נורמטיביים מהקהילה שבהם נלמדים שימושי מחשב באווירה חברתית ומגבשת המעודדת שיח ואינטראקציה.

מרותקי בית

תכנית המיועד ללימוד כלים להקלה על חיי היום-יום, הרחבת המעגל החברתי, וחשפה לתחומי עניין מגוונים. הקורס מוצע למקבלי קצבאות נכות מכל המגזרים בחברה הישראלית ונערך במרכזים מונגשים יחד עם התאמות טכנולוגיות בסיסיות.

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO >> WWW.KARINLEV.COM